SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ
Bieu do phat trien cua Gia Ngoc

GIA NGỌC INCORPORATED

    Năm 2009, Thành lập Trung tâm Ứng dụng Công Nghệ Số Sao Việt ...
    Năm 2014, Nhận Bằng khen "Doanh Nghiệp Việt Nam Đổi Mới Sáng Tạo" ...
    06 dự án: Vietsms, Viettube, Viettrade, Vietsale, Vietref, Vietads ...

NGUYỄN NGỌC NGHĨA - TỔNG GIÁM ĐỐC:

    "Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại sản phẩm chất lượng cho cộng đồng và tôn trọng giá trị đạo đức nhân văn"