TIẾP THỊ LIÊN KẾT


Danh sách Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia NgọcQuay lại

Chia Sẻ Kết Nối Toàn Cầu

    Vietref là sản phẩm Gia Ngọc xây dựng các dịch vụ tiếp thị liên kết (Hay còn gọi là Afiliate).

    Tại đó, Vietref cung cấp cho khách hàng những chương trình khuyến mãi (Hosting, Domain) hoặc bán các sản phẩm thời trang.

    Một số đơn vị Gia Ngọc triển khai như Amazon, Stablehost, Các sàn Chứng khoán với những thời điểm Vietref phát triển hệ thống hơn 1000 website vệ tinh cho dịch vụ Afiliate.

    Thị trường Vietref đang nhắm đến là Hoa Kỳ, Canada, Nga và một số quốc gia Nam Mỹ.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA - TỔNG GIÁM ĐỐC:

    "Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại sản phẩm chất lượng cho cộng đồng và tôn trọng giá trị đạo đức nhân văn"