CÔNG TY GIA NGỌC

Tên quốc tế: Gia Ngoc Incorporated

Ngành nghề:
- Phần mềm quốc gia
- Đầu tư tài chính
- Tiếp thị liên kết
- Truyền thông trực tuyến

- Tin nhắn thương hiệu

Tổng giám đốc: Nguyễn Ngọc Nghĩa
Điện thoại: 024.62.533.303
Website: www.giangoc.com
Email: info@giangoc.com
Mã số thuế: 0106600818

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

 • 01/09/2009, Thành lập "Trung tâm Ứng dụng Công nghệ số Sao Việt". Chuyên về lưu trữ website (Hosting) và tên miền (Domain).
 • 23/12/2010, Thành lập "Cổng thông tin Làm Giàu Việt" với website www.lamgiauviet.com là sàn giao dịch tài liệu (Đồ án, Giáo trình,...) và tích hợp cổng thanh toán nội dung số.
  Đến nay, Làm Giàu Việt trở thành dịch vụ phi lợi nhuận của Công ty trong việc chia sẻ kiến thức đến cộng đồng.
 • 26/09/2011, Thành lập "Công ty Cổ phần IBO Việt Nam" với website www.vietsms.com. Vietsms phát triển mạnh mẽ và lọt TOP 3 dịch vụ SMS Gateway lớn nhất tại Việt Nam.
  Đến nay, Vietsms trở thành dịch vụ Uy tín và đi đầu tại Việt nam khi đã phục vụ hơn 3000 lượt khách hàng lớn nhỏ.
 • 16/07/2014, Chuyển thành "Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc". Với website www.giangoc.com. Tên viết tắt và giao dịch Quốc tế là Gia Ngoc Inc. Gia Ngọc phát triển mở rộng hợp tác Quốc tế và đầu tư cho các dự án trong nước.
 • Đến nay, Gia Ngọc Inc đang đầu tư cho 06 dự án gồm Vietsms, Viettube, Viettrade, Vietsale, Vietref, Vietads.
  Tất cả đều là những dự án lâu đời và phát triển bền vững, trường tồn.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA - TỔNG GIÁM ĐỐC:

  "Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại sản phẩm chất lượng cho cộng đồng và tôn trọng giá trị đạo đức nhân văn"