Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc nhận Bằng khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc nhận Bằng khen của Nguyên Phó Thủ Tướng Nguyễn Mạnh Cầm
Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc nhận Bằng khen của Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc nhận Bằng khen của Chủ tịch Unesco Hà Nội Dương Trung Quốc
Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc nhận Bằng khen của Ủy viên Trung Ương Đảng Đào Trọng Thi
Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc nhận Bằng khen của Phó chủ tịch Hội KH&CN Phan Tùng Mậu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc nhận Bằng khen của Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Lê Bá Trình
Công ty Cổ phần Công Nghệ Gia Ngọc nhận Bằng khen của Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn

NGUYỄN NGỌC NGHĨA - TỔNG GIÁM ĐỐC:

    "Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại sản phẩm chất lượng cho cộng đồng và tôn trọng giá trị đạo đức nhân văn"